top of page

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

MediaVisible kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MediaVisible , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MediaVisible verstrekt. MediaVisible kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

 

WAAROM MEDIAVISIBLE  GEGEVENS NODIG HEEFT

 

MediaVisible verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MediaVisible uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

 

HOE LANG MEDIAVISIBLE  GEGEVENS BEWAART

 

MediaVisible bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

 

DELEN MET ANDEREN

 

MediaVisible verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van MediaVisible worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MediaVisible gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

 

GOOGLE ANALYTICS

MediaVisible maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MediaVisible bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan MediaVisible te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MediaVisible heeft hier geen invloed op.

MediaVisible heeft Google geen toestemming gegeven om via MediaVisible verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mediavisible.com. MediaVisible zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

BEVEILIGEN

 

MediaVisible neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MediaVisible maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MediaVisible verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MediaVisible op via info@mediavisible.com. www.mediavisible.com is een website van MediaVisible .

MediaVisible is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Reuveltweg 66, 5971CX, Grubbenvorst

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12019831

Telefoon: +31 6 41183403

E-mailadres: info@mediavisible.com

Privacyverklaring

bottom of page